10 Turvallisuus ja ensiapu

Ensiapu- ja järjestyksenvalvojien toimisto sekä palokunta muodostavat  turvallisuuden keskittymän, joka on merkitty tapahtumakarttaan ja se sijaitsee Saukonojantien varrella, leirisuoran vasemmalla puolella. Turvallisuudenkeskittymä on merkitty näkyvin opastein tapahtuma-alueella. Tapahtuman turvallisuusorganisaatio päivystää alueella 24/7.  

Lääkintätiimi tarjoaa perustasoisen ensiavun kaikille tapahtumaan osallistuville sairaus ja tapaturmatilanteissa. Tapahtumassa ei ole apteekkia eikä lääkintätiimillä ole lääkevarastoa, joten otathan mukaasi omat säännölliset lääkkeesi ja mahdollisesti tarvittaessa käytettävät kipu- ja tai allergialääkkeet. Ensiapuhenkilöstön tunnistaa punaisista heijastinliiveistä, joissa teksti “MEDICAL”. Kiireettömissä tilanteissa lääkintään voi olla yhteydessä puhelimitse: 044 760 5633. Kiireellisissä, henkeä uhkaavissa tilanteissa soita 112.  

Kylmäsäilytettävien lääkkeiden säilytyspaikka on EA- pisteellä. Voit toimittaa ko.lääkkeet nimikoituina pisteelle.

Palokunta suorittaa pienimuotoisia sammutus- ja pelastustehtäviä koko tapahtuman ajan. Palokunnan miehistön tunnistaa keltaisista, punaruudullisista huomioliiveistä, joiden selkäpuolella on teksti “palokunta”. Tapahtuman palokuntaan tulee olla yhteydessä, mikäli havaitset paloturvallisuusriskin tai tulipalon. Palokunnan päivystysnumero on: 044 760 5634 

Järjestyksenvalvojien tehtävänä on ylläpitää yleistä järjestystä koko tapahtuman ajan, ja he pitävät vuorossa ollessaan yllä keltaista heijastinliiviä, jossa on järjestyksenvalvojatunniste. Järjestyksenvalvoja esimiehet tunnistat oransseista järjestyksenvalvoja liiveistä. Mikäli havaitset tapahtuma-alueella yleistä järjestystä vaarantavan seikan, soita järjestyksenvalvojien päivystysnumeroon: 044 760 5635

 

JOS JOTAIN TAPAHTUU: 

 • Arvioi tilanne. Pysy rauhallisena.  
 • Selvitä, mitä on tapahtunut ja millaista apua paikalle tarvitaan.   
 • Soita yleiseen hätänumeroon 112, jos vaara on välitön tai kyseessä on henkeä uhkaava tilanne. Käytä mieluiten 112 Suomi -sovellusta.  
 • Hätäpuhelussa puhu rauhallisesti ja kerro soittavasi Johtajatulet 2023 -tapahtumasta.  Ilmoita osoitteeksi Rahtijärventie 121, 16970 Hämeenlinna (N 61° 12.382 E 25° 6.916). 
 • Ympäri tapahtuma-aluetta on myös pelastuspisteitä, joihin on merkitty pelastuspisteen tiedot. Mikäli olet sellaisen läheisyydessä, anna hätäkeskukselle pelastuspisteopasteessa olevat tiedot.  
 • Pelasta välittömässä vaarassa olevat. Huolehdi aina ensin omasta turvallisuudestasi. 
 • Anna ensiapua loukkaantuneille: 
  • Avaa tajuttoman potilaan hengitystiet.
  • Tyrehdytä runsas verenvuoto. 
  • Aseta tajuton potilas kylkiasentoon. 
 • Yritä alkusammutusta. 
 • Estä mahdolliset lisäonnettomuudet. 
 • Opasta pelastushenkilökunta paikalle. 
 • Ilmoita tapahtuneesta akuutin vaaratilanteen jälkeen tai vähemmän kiireellisissä tilanteissa puh: 044 760 5635 

YLEISIÄ TURVALLISUUSOHJEITA 

 • Tapahtuma on päihteetön 
  • Tupakointi on sallittua vain siihen merkityillä paikoilla. 
 • Uimarannoilla ei ole uimavalvontaa. 
 • Pyöräily tapahtumassa on sallittua kypärän ja pyörän valon kanssa. 
 • Dronen lentäminen on sallittu vain tapahtumaan pestatuille drone pilot -henkilöille, joka toimii ViMa-ryhmässä. Lentäjällä on oltava voimassa oleva drone operaattorilupa (Traficom). 
 • Nuotioita saa polttaa vain merkityillä nuotiopaikoilla. Käytäthän vain niissä tarjolla olevaa kipinöimätöntä puuta. Ennen nuotion sytyttämistä, tarkista että paikalla oleva sammutusvesiämpäri on täynnä vettä. 
  • Metsä-/ruohikkopalovaroituksen ollessa voimassa on kaikki avotulenteko kielletty. 
 • Omien  trangioiden tuominen alueelle on sallittua, huomio seuraavat asiat: 
  • Käyttö ainoastaan palamattomalla, tukevalla alustalla 
  • Sprii keittimissä on käytettävä turvapulloa 
  • Oman kaasukeittiminen tuominen on sallittu, huomioi seuraavat asiat: 
  • Olet itse vastuussa siitä, että keitin on käyttökuntoinen ja ehjä 
  • Keitintä käyttäessä varaat lähelle riittävän alkusammutusvälineistön 
  • Huomioit nestekaasuasetuksen määräykset: 
   • Irtopulloon liitetyn kaasuletkun pituus saa olla enintään 120 cm. 
   • Letkua ei saa asentaa ilman sulkuja olevaa T- liitäntää (mikäli haluat asentaa letkuun haarakappaleen, on siinä oltava, joka suuntaan oma sulku ja letkujen yhteenlaskettu pituus saa olla enintään 120 cm) 
   • Letkujen, liittimien ja polttimoiden tiiveys tulee tarkastaa ennen käyttöä saippuavedellä pullosta polttimelle saakka 
   • Kaasupulloa on säilytettävä ja käytettävä pystyasennossa, venttiili ylöspäin.  
   • Käytössä olevan kaasupullon kaatuminen on estettävä sitomalla, kehikolla tai 1/3 kaasupullon korkeudesta olevalla kuopalla 
   • Kaasupulloa vaihdettaessa tulee tuli olla sammutettuna polttimesta ja kaasuventtiilit suljettuna. 

Tutustuthan vielä näissä liitteissä oleviin ohjeistuksiin! 

 

Henkinen turvallisuus Johtajatulilla – Keskustelua ja kohtaamisia  

Johtajatulilla henkisen turvallisuuden tiimin tehtävänä on vastata osallistujien mielen hyvinvoinnin tuesta. Tiimi koostuu sosiaali- ja terveysalan ammattilaisista. 

Viikonlopunkin aikana eteen tulee kohtaamisia monenlaisten ihmisten kanssa, yllättäviä tilanteita sekä kuormitusta, joihin me jokainen reagoimme omalla tavallamme. Jokaisella on mahdollisuus saada tukea voidakseen leiriolosuhteissa hyvin. Henkinen turvallisuus on mielen hyvinvoinnin tukemista, johtajien jaksamisen vahvistamista pesteissään sekä mielenterveyden pulmatilanteisiin avun tarjoamista mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Keskustelut ovat luottamuksellisia eikä niitä dokumentoida.  

Käytännössä henkinen turvallisuus tarjoaa kohtaamisia, keskusteluja ja ohjausta. Henkinen turvallisuus on meidän jokaisen vastuulla ja yhteinen asia Johtajatulilla.  

Henkinen turvallisuuden tiimi kulkee mukana erilaisissa tilanteissa. Mielessä voi olla jaksamiseen, stressinhallintaan tai vuorovaikutuksen haasteisiin liittyviä pohdintoja. Jalkautuvat henkisen tuen tekijät tunnistat sinisistä liiveistä, joissa on teksti “Mitä sinulle kuuluu”. 

 

Henkisen turvallisuuden tiimi  

Toimipiste turvallisuuden keskittymässä, EA – teltan vieressä.  

Henkisen turvallisuuden puhelinnumero on 044 270 0576 

Puhelimeen vastataan koko Johtajatulien ajan; myös yöaikaan.  

 

TULE SELLAISENA KUIN OLET, OLE SELLAISENA KUIN TULET 

Partiolaisen ihanteena on kunnioittaa toista ihmistä, ja Johtajatulilla toimimme kaikki tämän periaatteen mukaan. 

Noudatamme Tulilla turvallisemman tilan periaatteita: 

 • Ole avoin. Kohtaa uudet aiheet ja henkilöt ennakkoluulottomasti, ota jokainen vastaantuleva asia ja tilanne mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä. 
 • Kunnioita. Anna toisille tilaa, kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja muista tapahtumien osallistujien moninaisuus. 
 • Älä oleta. Kunnioita jokaisen itsemäärittelyoikeutta äläkä tee oletuksia esimerkiksi toisten sukupuolesta, taustasta tai perhesuhteista. 
 • Puutu. Mikäli todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua, älä jää sivustakatsojaksi. 
 • Kannusta. Ota vastuuta myös muiden osallistujien kokemuksesta. Kuuntele ja kannusta. 
 • Rentoudu. Erehtyminen ja kysyminen on sallittua. 
 • Lisäksi: kun kuvaat ja julkaiset sisältöä tapahtumasta, kysy aina lupa kuvassa olevilta ja kunnioita kuvauskieltomerkkiä. 

HÄIRINTÄYHDYSHENKILÖT JOHTAJATULILLA

Häirintäyhdyshenkilöt toimivat turvallisina ihmisinä, joille voi halutessaan ilmoittaa kokemastaan tai havaitsemastaan häirinnästä, syrjinnästä tai epäasiallisesta kohtelusta. He ovat kuulolla ja tukevat sekä ohjaavat tarvittaessa eteenpäin muun tuen piiriin.

Häirintäyhdyshenkilön kanssa käydyt häirintään liittyvät keskustelut ovat luottamuksellisia.

Johtajatulien häirintäyhdyshenkilöinä toimivat:

Tea Hurme: 050 446 0055

Timo Lampi: 040 312 6540

Sanna Ahjosaari

Häirintäyhdyshenkilöihin saa yhteyden myös tapahtuman henkisen turvallisuuden puhelinnumeron kautta: 044 270 0576

Epäasiallisesta toiminnasta ja häirinnästä on tarvittaessa mahdollista tehdä ilmoitus myös partion anonyymin ilmoituskanavan kautta: https://app.falcony.io/suomenpartiolaiset/links/avoin

 

Johtajatulilla turva-aikuiset tunnistat violetista huivista. He ovat kriisityön ammattilaisia ja heidän kanssaan voit jutella mistä vain mieltäsi painavasta isosta tai pienestä asiasta. 

Voit aina olla myös yhteydessä Johtajatulien muihin tekijöihin esimerkiksi osallistujien palvelupisteen kautta. 

 

 

Osallistujan opas