2 Partio ja johtajuus

Johtaminen on taito, joka koostuu useista tasoista ja taidoista, joita voi oppia ja opetella. Tänä viikonloppuna Evolla meillä kaikilla on mahdollisuus astua askel kohta parempaa johtajuutta. 

Partion johtamismallit (2) tarjoavat välineitä omien johtamistaitojen tarkasteluun. Toinen johtamismalleista kuvailee, millaista johtamista partiossa on ja mihin suuntaan omaa johtajuutta on mahdollista kehittää. Toisessa taas keskitytään erilaisiin tapoihin ajatella johtamista ja erilaisiin tapoihin johtaa. Mallin kuusi näkökulmaa auttavat hahmottamaan ja ymmärtämään johtamisen eri ulottuvuuksia. Näkökulmat tuovat monipuolisuutta partiotoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

Joillakin on luonnostaan johtamistaitoja, mutta jokainen voi kasvaa johtajaksi.  Se vaatii koulutusta, kiinnostusta johtamiseen, tukea ja mahdollisuuksia harjoitella. Partiossa johtajuuteen kasvetaan pienestä sudenpennusta alkaen nousujohteisesti, vähitellen taitoja ja kokemusta kartuttamalla. 

Mitä johtamisen osa-aluetta sinä haluat kehittää itsessäsi tänä viikonloppuna? Miten voisit käyttää jo hallitsemiasi johtajuustaitoja paremman maailman rakentamiseen? Mitä taitoja tarvitsisit johtaaksesi meitä kaikkia kohti luovuutta, uudistumista ja turvallista tulevaisuutta?  

Osallistujan opas