2 Partio ja johtajuus

Johtaminen on taito – tai oikeammin monia taitoja – joita voi oppia ja opetella. Tänä viikonloppuna Evolla meitä kaikkia yhdistää halu kehittyä paremminksi johtajiksi.

Partion johtamismallit tarjoavat välineitä omien johtamistaitojen tarkasteluun. Malleissa taidot on jaoteltu muun muassa itsensä johtamisen taitoihin, vuorovaikutustaitoihin, organisointitaitoihin ja visiointitaitoihin.

Jokainen voi olla johtaja. Se ei vaadi asemaa, uraa tai pitkää kokemusta. Partio on oivallinen esimerkki siitä, miten johtajuuteen kasvetaan pienestä sudenpennusta alkaen, vähitellen taitoja ja kokemusta kartuttamalla.

Mitä johtamisen osa-aluetta sinä haluat kehittää itsessäsi tänä viikonloppuna? Miten voisit käyttää jo hallitsemiasi johtajuustaitoja paremman maailman rakentamiseen? Mitä taitoja tarvitsisit johtaaksesi meitä kaikkia kohti kestävyyttä, empatiaa ja hyvinvointia?

Osallistujan opas