1 Partio-suomi-partio-sanakirja

BP

BP tai B-P viittaa partioliikkeen brittiläiseen perustajahahmoon, lordi Robert Baden-Powelliin. Vaikka partioliike on kasvanut ja muuttunut vuosien saatossa runsaasti, monet BP:n ajatuksista kantavat edelleen.

Ervi

Ervi tarkoittaa partiokielessä erityisruokavaliota. Ervi-keittiöstä voi kuulla siis puhuttavan silloin, kun tarkoitetaan erityisruokavalioihin keskittyvää keittiötä.

Evo eli ”tontti”

Evon leirialue on partiolaisten yksi tärkeimmistä leirialueista, jossa järjestetään muun muassa koko Suomen yhteiset finnjamboree-kesäleirit. Johtajatulet on myös järjestetty koko historiansa ajan nimenomaan Evolla. Tottuneimmat evonkävijät kutsuvat aluetta myös ”tontiksi”.

EVP

EVP on lyhenne, joka tarkoittaa ”ei-vielä-partiolaista”. Termi keksittiin aikoinaan, kun haluttiin rohkaista jokaista partioon tutustujaa liittymään joukkoon. Ajatuksena oli, että jokainen voi olla halutessaan partiolainen. Nykyään termiä käytetään vähemmän, sillä sen ajatellaan tuntuvan osasta kiinnostuneista hieman painostavalta.

Kolo

Kolo on partiolaisten kokoontumistila.

Kuksa

Kuksa voi partiossa viitata kahteen asiaan. Perinteisemmässä merkityksessään se on yleensä puun pahkasta valmistettu muki, jota monet partiolaiset kantavat mukanaan retkillä ja vaelluksilla. Sanan uudempi merkitys liittyy partion jäsenrekisterijärjestelmään, jonka nimi on myöskin Kuksa.

Leirisuora

Leirisuora tarkoittaa Evon leirialueen halkaisevaa pitkää hiekkatietä. Leirisuoran varressa sijaitsevat usein leirin tai tapahtuman tärkeimmät kohteet.

Lippukunta

Lippukunta on partion perusyksikkö, jossa toimintaa järjestetään. Lippukunnat ovat usein alueellisia, eli järjestävät toimintaa pääasiassa oman kaupunkinsa tai kaupunginosansa asukkaille. Lippukuntaan voi kuulua partiolaisia muutamasta kymmenestä useaan sataan. Lippukunta on monelle partiolaiselle identiteetin tärkeä osa ja siksi moni kertookin esittäytyessään nimensä lisäksi lippukuntansa.

Lipunnosto

Lipunnosto on partiolaisille tärkeä perinne. Lipunnosto alkaa, kun johtaja pyytää kaikkien läsnäolijoiden huomiota ja pyytää kaksi lipunnostajaa esiin. Kun huomio on pyydetty, kaikki kunnioittavat tilaisuutta pysymällä hiljaa ja riisumalla päähineensä. Lipunnostajat nostavat lipun johtajan merkistä ja tällöin osa partiolaisista kunnioittaa lippua partiotervehdyksellä, eli nostamalla kolme sormea otsalleen. Lopuksi lipunnostajat tervehtivät lippua salossa.

Nappulat tai Ko-Gi-nappulat

Partiojohtajien jatkokoulutuksen eli Kolmiapila-Gilwell-koulutuksen (Ko-Gi) suorittaneet partiojohtajat saavat kantaa partiohuivinsa lisäksi myös puusta veistettyjä nappuloita, jotka ripustetaan nahkaiseen nyöriin. Jotkut Ko-Gi:n käyneet pitävät nappuloitaan niin suuressa arvossa, että eivät riisu niitä kaulastaan edes saunassa tai uimassa käydessään.

Partiohuivi

Partiolaiset kantavat kaulassaan kolmionmuotoista rullalle kieritettyä huivia, joka on solmittu edestä merimies- tai neljäntuulensolmulla tai vaihtoehtoisesti kiinnitetty erilaisilla pujoksilla. Partiohuiveja on monenlaisia: jokaisella lippukunnalla on oma huivinsa, kuten myös alueellisilla piirijärjestöillä sekä Suomen Partiolaisilla. Voi sanoa, ettei löydy kahta samanlaista partiohuivia, sillä se on kantajalleen tärkeä osa partioidentiteettiä. Osa esimerkiksi kerää huiviinsa muistoja partiotapahtumista, osa puolestaan haluaa pitää huivinsa koskemattomana. Partiojohtaja-koulutuksen saaneet voivat lisätä huiviinsa nahkaisen woggle-pujoksen.

Pesti

Pesti on vapaaehtoistehtävä, jonka joku ottaa partiossa hoitaakseen. Pestit voivat olla eri kokoisia ja eri pituisia, Johtajatulilla esimerkiksi yhden päivän ruuanjakajasta aina vuoden kestävän projektin tapahtumanjohtajaan saakka.

PHT

PHT eli Päivän Hyvä Työ on tehtävä, jollaisen jokainen Johtajatulien osallistuja tekee tapahtuman aikana koko tapahtuman onnistumisen takaamiseksi. Konsepti pohjaa partion perustavanlaatuiseen ajatukseen siitä, että partiolainen haluaa tehdä yhteisössään hyvää. Hyvien töiden tekemistä harjoitellaan partiossa jo pienestä pitäen.

Savu ja Alaleiri

Savu on etenkin partioleireillä käytössä oleva termi, joka tarkoittaa yhdessä leirissä yöpyviä partiolaisia. Alun perin termi on syntynyt siitä, että jokaisella savulla on ollut oma leirikeittiönsä.

Savut muodostavat alaleirejä, jotka varsinkin suuremmilla leireillä osallistuvat yhdessä esimerkiksi ohjelmiin ja kilpailuihin.

Vaeltaja

Vaeltaja on 18–22-vuotias partiolainen ja partion vanhin ikäkausi. Tätä vanhemmat partiolaiset ovat aikuisia, joille ei enää järjestetä omaa partio-ohjelmaa, vaan he keskittyvät mahdollistamaan muiden harrastusta.

Vasemman käden tervehdys

Partiolaiset tervehtivät epidemia-ajan ulkopuolella kättelemällä vasemmalla kädellä oikean sijaan. Joskus oikealla kädellä tehdään samaan aikaan partiotervehdys, eli nostetaan kolme sormea otsalle. Tavan syntymiselle on monia selityksiä: jotkut sanovat sen johtuvan siitä, että vasen käsi on sydäntä lähinnä, toiset puolestaan vetoavat ritariperinteeseen, jolloin oikea käsi oli varattu miekan pitelemiseen.

Vertaisverstas

Vertaisverstas on Johtajatulien ohjelmapiste, jossa osallistujat opettavat omia taitojaan muille. Vertaisverstaalla voi opetella esimerkiksi kädentaitoja – tai sitten siellä voi syventyä keskustelemaan jostakin sen vetäjän tuntemasta aiheesta.

Osallistujan opas