3 Vastuullisuus

Johtajatulilla tavoitteenamme on pienentää tapahtuman hiilijalanjälkeä 15 % kahteen viime tapahtumaan verrattuna sekä vastuullisuuden näkyminen kaikissa tapahtuman osa-alueissa. Tapahtuman hiilijalanjälki koostuu tapahtumaan saapumisesta, hankinnoista, muonituksesta sekä tapahtuman jätteiden kierrätyksestä.

Vastuullisuus on tekoja, joita me kaikki voimme tehdä:

  • Osallistujana voit vaikuttaa suuresti tapahtuman hiilijalanjälkeen sekä siihen, että millaisena Evon jätämme jälkeemme tapahtuman jälkeen. Saapumalla kimppakyydeillä tai yhteiskuljetuksilla vähennät merkittävästi liikenteestä syntyviä päästöjä. Lisätietoa tapahtumaan saapumisesta löydät kappaleesta 12.
  • Kierrätä kaikki tapahtumassa syntyvät jätteet ohjeiden mukaan tapahtuma-alueelta löytyviin kierrätyspisteisiin. Lisätietoa kierrätyspisteistä löydät kappaleesta 11.
  • Tule sellaisena kuin tulet ja huomioi muut osallistujat. Johtajatulilla on käytössä turvallisemman tilan periaatteet. Lisätietoa turvallisemman tilan periaatteista löydät kappaleesta 10.

Osallistujan opas