Johtajatulet 2023 alkavat

Tervetuloa Suomen hienoimpaan johtamisseminaariin Evolle. Meitä on 3300 työstämässä johtamiseen liittyviä teemoja. Tapahtuman suunnitteluun ja valmisteluun on osallistunut 234 henkilöä. Lisäksi päivän hyvän työn tekijät mahdollistavat onnistuneen tapahtuman toteutuksen. Suunnittelussa olemme tukeutuneet edellisten Johtajatulien hyviin käytäntöihin ja tuoneet pientä maustetta tämän kertaisten tekijöiden “käsialalla”.

Meillä on jälleen mukana mahtava määrä ei partiolaisia. Olemme seminaariohjelmassa huomioineet teidät. Olemme pyrkineet huomioimaan erityisesti myös muutenkin tapahtumassa heidät, jotka eivät ole partiossa olleet mukana tai joilla on jo pitkä aika edellisestä partioleiristä. Kaikki ohjelma on tarkoitettu kaikille omien valintojen mukaan. Lisäksi esimerkiksi perjantai-iltana ei-partiolaisille suunnatut nuotiot, joissa voi tavata muita osallistujia ja saada vinkkejä siitä, kuinka partiotapahtumassa toimitaan. Toivomme, että kysytte matalalla kynnyksellä, jos käytännön asioissa on jotain hämmentävää tai ongelmaa.

Toivomme kaikkien osallistujien ottavan huomioon, että meitä on moneksi. On monenlaisia oppijoita ja keskustelijoita. Joillekin ylimääräinen visuaalinen tai ääniärsyke voi viedä huomion itse esitettävästä asiasta. Muistetaan ottaa huomioon kanssa osallistujat. Annetaan kaikille mahdollisuus keskittyä menossa olevaan ohjelmaan.

Partion johtamisessa pesti ja pestaaminen ovat keskeisessä osassa. Vuoden 2019 johtajatulilla silloinen Suomen partiolaisten puheenjohtaja Hilla sanoi hienosti Pestistä: “Tule mukaan minä pidän sinusta huolta”. Tämä on meidän mielestämme keskeistä missä tahansa johtamisessa.

Saija & Pete
Johtajatulien 2023 johtajat

Kartta


Johtajatulien säännöt

Johtajatulet tehdään yhdessä. Näin teen Johtajatulista kaikille osallistujille turvallisen ja miellyttävän tapahtuman:

  • Tunnen vastuuni ja tartun toimeen epäkohdan havaitessani.
  • Kunnioitan jokaista kohtaamaani ihmistä. Noudatan Turvallisemman tilan periaatteita.
  • Sytytän tulet vain siihen ennalta määriteltyihin paikkoihin. Jos metsäpalovaroitus on voimassa, emme tee mihinkään avotulia.
  • Jos tupakoin, tupakoin vain karttaan merkityillä tupakointipaikoilla.
  • En tuo tapahtumaan päihteitä tai käytä niitä, sillä tapahtuma on päihteetön.
  • Vältän metelöintiä kello 23:00 – 07:00 välisenä aikana, jotta halukkaat saavat nukkua rauhassa.
  • En tule alueelle autolla ilman pysäköintilippua.
  • Pidän tapahtumaranneketta mahdollisuuksien mukaan näkyvillä ja aina mukanani niin, että voin kysyttäessä näyttää sen tapahtuman tekijöille.
  • Ymmärrän, että rikkoessani toistuvasti tai vakavasti sääntöjä minut voidaan poistaa tapahtuma-alueelta.