4 Johtajatulet

Mitäpä jos kaikki Suomen partiolaiset kokoontuisivat viikonlopuksi yhdessä metsään, puhumaan ja oppimaan toisiltaan johtamisesta?

Tästä ajatuksesta syntyi Johtajatulet, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 elokuun viimeisenä viikonloppuna. Siitä lähtien tärkeimmät asiat ovat pysyneet ennallaan: johtajuus ja metsä, ihmiset, kohtaamiset ja yhdessä oppiminen.

Vaikka aluksi ajatuksena oli ennen kaikkea tehdä ja johtaa partiota yhdessä, pian ymmärrettiin paremman johtamisen olevan aivan kaikille kuuluva asia. Nykyään Johtajatulilla toisiaan tapaa ihmisiä yritysmaailmasta, politiikasta ja järjestöistä, partiotaustasta riippumatta. Partio ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään – sen takaavat Evon elokuinen metsä ja koko tapahtumaa kantavat arvot paremman maailman rakentamisesta.

Johtajatulien teemat vuonna 2021 ovat:

Ihmiskäsi pitelee maapalloa

 

Kestävyys
Herätämme keskustelua taloudellisen, sosiaalisen ja ekologisen tasapainon vaatimista valinnoista. Oikeita tai vääriä vastauksia ei ole, vaan etsimme kestävämpiä toimintatapoja yhdessä.

 

Vihreämpi tapahtumatuotanto

Tapahtumassa pienennetään ympäristövaikutuksia muun muassa liikkumisen, kulkemisen ja ruokailun ympäristövaikutuksia, hankintoja ohjaa elinkaariajattelu ja kompensoimme syntyneet päästöt. Tämä toteutetaan useiden eri kumppanien kanssa.

UPM mahdollistaa tapahtuman käsienpesu-, tiski- ja pesuvesien lämmityksen UPM Bioverno –biopolttoaineella, joka laskee vedenlämmityksen hiilijalanjälkeä 80 % ja vähentää paikallisia pienhiukkaspäästöjä edelliseen tapahtumatoteutukseen nähden. Lisäksi UPM toimittaa tapahtumaan puutavaraa rakentamisen tarpeisiin sekä suojamaskeja osallistujien ja tekijöiden käyttöön. Yhteistyössä UPM:n kanssa luomme kestävää tapahtumaa, joissa puisia rakennusmateriaaleja voimme kierrättää ja säästää myös ensi vuoden suurleiri Kajoa varten!

Evon leirialueelle tapahtumatuotannon sähkö tuotetaan kotimaisella tuulivoimalla alueen omistajan Metsähallituksen sähkösopimuksen mukaisesti. Lisäksi Ilmatar tuo alueelle tuulivoimalla ladatun varavoimajärjestelmän.

Johtajatulilla pilotoimme sähköisten ajoneuvojen käyttöä henkilö- ja tavarankuljetusten saralla yhdessä Hyundain kanssa, joka tarjoaa veloituksetta käyttöön neljä henkilöautoa sekä kaksi hyötyajoneuvoja. Lisäksi rakennamme Evolle viiden ajoneuvon latausaseman yhdessä Unified Chargersin kanssa.

Yhdessä Lammin jätehuollon kanssa tapahtuman jätehuoltoa parannetaan aikaisempaan verrattuna, ja nyt pystymme esimerkiksi kierrättämään tapahtuman muovijätteen. Tavoitteena on, että kaikki tapahtuman osallistujat ymmärtävät kierrätyksen merkityksen ja sekä osallistujat että tapahtuman tekijät kierrättävät jätteitä aktiivisesti. Sitra järjestää kestävyysteemaisia työpajoja sekä on sparraillut meitä suunnittelun aikana kestävän tapahtumatuotannon osalta.

Useista ekologisesti kestävämpään tapahtumatuotantoon tähtäävistä toimenpiteistä huolimatta Johtajatulet tuottavat päästöjä, jotka kompensoidaan tapahtuman jälkeen hiilijalanjäljen laskennan mukaisesti. Johtajatulien jäljellejäävä hiilijalanjälki kompensoidaan yhteistyössä Ilmattaren kanssa. Ilmatar tukee taloudellisesti Suomen Partiolaisten matkaa kohti hiilineutraaliutta yhdessä Co2esto oy:n kanssa, jonka kautta päästöt kompensoidaan ostamalla päästöoikeuksia kansainvälisestä päästöpörssistä. Ilmatar on myös mahdollistamassa puheenvuoroja ja työpajoja arvojohtamisen teemasta.

Kaksi ihmishahmoa halaa toisiaan

 

Empatia
Vahvistamme partiossa ja muualla maailmassa rakentavaa keskustelukulttuuria sekä lievennämme jyrkkiä vastakkainasetteluita. Otamme ensimmäisen askeleen katsomalla keskustelukumppania silmiin, kuuntelemalla ja ymmärtämällä.

 

Toisten ja itsemme ymmärtämistä yhdessä

Johtajatulilta haluavat tarjota eväitä omasta sekä läheistemme hyvinvoinnista huolehtimiseen sekä kehittävää kykyään käydä rakentavaa vuoropuhelua erilaisten ihmisten kanssa. Hyvinvointiteeman mukaisesti Moodmetric toteutti tapahtuman staabille moodmetric-ryhmämittauksen sekä työpajan, jossa staabin jäsenet saivat ryhmämittauksen tulosten lisäksi vinkkejä itsensä johtamiseen ja stressinhallintaan. Lisäksi Moodmetric toteuttaa tapahtumaan hyvinvointiteemaisen työpajan. Sovelto toteutti staabille johtajana kehittyminen -koulutuksen sekä disc-profiilit, joiden avulla vahvistetaan ryhmässä toimimisen taitoja sekä ymmärrystä muiden toimintatavoista.

Lunette tukee NO MISSED SCHOOL DAYS (#NMSD) -projektin aktiviteettien toteutusta tapahtumassa tuotelahjoituksillaja tietotaidolla sekä vastaa tapahtumaan toteutettavista Lunette-varustetuista wc-tiloista niiden vuokrakustannusten osalta.

Ihmishahmo, jonka toisessa kädessä on unta kuvaava symboli ja toisessa liikuntaa kuvaava symboli

 

Hyvinvointi
Haastamme Johtajatulien osallistujat pohtimaan, mistä kaikesta psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen hyvinvointi koostuu. Johtajatulilta saamme eväitä omasta sekä läheistemme hyvinvoinnista huolehtimiseen.

 

Luomme hyvinvointia yhdessä

Hämeenlinnan kaupunki ja Linnan kehitys tukee osallistujakokemusta toteuttamalla yhteistyössä Torvinen Showtekniikan kanssa tilateoksen uimarannalle, josta osallistujat pääsevät nauttimaan eteläisellä rannalla. Lisäksi Hämeenlinna tukevat taloudellisesti tapahtuman yhteiskuljetuksia Hämeenlinnasta Evolle.

Tapahtuman muonitusta ja kahvilaa on tukemassa iso joukko yrityksiä, joilta olemme saaneet tuotealennuksia tai -lahjoituksia: Järvikylä, Fazer lifestyle food, Elovena, Forsman, Midsona, Hartwall, Lejos ja Kaffa roastery. Näin voimme pitää hinnat kilpailukykyisinä sekä ohjata rahaa käytettäväksi muuhun tapahtumatuotantoon. Hartwall tarjoaa lisäksi osallistujille maistiaiset uudesta alkoholittomasta more-oluesta. Tapahtuman ruoat valmistaa ja kuljettaa Evolle Juvalainen perheyritys Kruunun Herkku, joka on monille tuttu aikaisemmista partiotapahtumista.

Wurth tukee tapahtuman turvallisuutta lahjoittamalla tapahtuman käsidesit ja suojavisiirit sekä rakentamista materiaalilahjoituksilla.

Osallistujan opas