4 Johtajatulet

Mitäpä jos kaikki Suomen partiolaiset kokoontuisivat viikonlopuksi yhdessä metsään, puhumaan ja oppimaan toisiltaan johtamisesta?

Tästä ajatuksesta syntyi Johtajatulet, joka järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna vuonna 1988 Sauvon Ampolassa ja nykyiseen tyyliin 2015 elokuun viimeisenä viikonloppuna. Siitä lähtien tärkeimmät asiat ovat pysyneet ennallaan: johtajuus ja metsä, ihmiset, kohtaamiset ja yhdessä oppiminen.

Vaikka aluksi ajatuksena oli ennen kaikkea tehdä ja johtaa partiota yhdessä, pian ymmärrettiin paremman johtamisen olevan aivan kaikille kuuluva asia. Nykyään Johtajatulilla toisiaan tapaa ihmisiä yritysmaailmasta, politiikasta ja järjestöistä, partiotaustasta riippumatta. Partio ei ole kuitenkaan kadonnut minnekään – sen takaavat Evon elokuinen metsä ja koko tapahtumaa kantavat arvot paremman maailman rakentamisesta.

Tänä vuonna meitä on noin 3300 osallistujaa, josta 620 on ei-partiolaisia.

Johtajatulien teemat vuonna 2023 ovat:

Luovuus

Luovuus on tärkeä tulevaisuustaito, jota tarvitaan johtamisessa ja ongelmanratkaisussa. Luovuutta monipuolisesti kehittämällä pystytään synnyttämään uudenlaisia tapoja harrastaa partiota.

 

Uudistuminen

Aina samalla tavalla tekeminen johtaa uupumiseen ja kehittymisen katkeamiseen. Ole valmis uudistumaan, sillä kehittyä voit vain olemalla valmis astumaan taaksepäin omista rutiineistasi ja uudistamaan johtamisen tapojasi.

 

Turvallinen tulevaisuus

Turvallinen tulevaisuus taataan kohtaamalla nuorten kokemaa epävarmuus, pyrkien ehkäisemään syrjäytymistä ja mahdollistamaan mahdollisimman monen nuoren osallistuminen yhteiskuntaan.

 

Osallistujan opas